ICN: Trần Thị Dịu - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 4,000 CP

14/01/2020 13:550
  •  

ICN: Trần Thị Dịu - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 4,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Thị Dịu
- Mã chứng khoán: ICN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 11,000 CP (tỷ lệ 0.22%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Vũ Anh Tuấn
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 45,000 CP (tỷ lệ 0.9%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 4,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 4,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.3%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 20/12/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 10/01/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang