Kinh doanh dưới giá vốn, VIS báo lỗ năm thứ hai liên tiếp

20-01-2020 15:22:58+07:00
20/01/2020 15:22 0
  •  

Kinh doanh dưới giá vốn, VIS báo lỗ năm thứ hai liên tiếp

Sau 2 năm liền thua lỗ, CTCP Thép Việt Ý (HOSE: VIS) ghi nhận lỗ lũy kế gần 545 tỷ đồng (tính tới 31/12/2019). 

Theo báo cáo mới công bố, quý 4/2019, VIS ghi nhận doanh thu đạt gần 1,145 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. Kinh doanh dưới giá vốn trong kỳ, Công ty chịu lỗ gộp 30.5 tỷ đồng.

Với tổng các khoản chi phí (bao gồm cả chi phí tài chính) của Công ty ngang bằng cùng kỳ năm trước chiếm tới gần 40 tỷ đồng và khoản lỗ gần 10 tỷ đồng từ hoạt động khác. Công ty báo lỗ ròng hơn 77.5 tỷ đồng. Cùng kỳ, Công ty báo lỗ tới hơn 195 tỷ đồng do chịu lỗ gộp lớn hơn.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của VIS
Nguồn: BCTC quý 4/2019 của VIS

Lũy kế cả năm, doanh thu thuần của VIS đạt 4,593 tỷ đồng. Với tình trạng kinh doanh dưới giá vốn, Công ty báo lỗ hơn 218.7 tỷ đồng trong năm 2019. Kết quả này nâng số lỗ lũy kế của Công ty lên mức gần 545 tỷ đồng.

So với đầu năm, các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty giảm đáng kể về mức 778.3 tỷ đồng, tương đương giảm 17% so với đầu năm. Chủ yếu là do phải ngắn hạn của khách hàng giảm mạnh.

Song song đó, các khoản tương đương tiền cuối năm 2019 ở mức 273 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận số dư ở khoản mục này) kéo khoản mục tiền và tương đương tiền của Công ty tăng mạnh so với đầu năm.

Tổng tài của Công ty tại thời điểm cuối năm ở mức 2,588 tỷ đồng, giảm hơn 3.5% so với đầu năm. Trong đó, hơn 80% hình thành từ nguồn nợ phải trả.

Đông Tư

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang