LCW: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu

20/01/2020 10:140
  •  

LCW: Ngày đăng ký cuối cùng Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu LCW của CTCP Nước sạch Lai Châu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/02/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/01/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Chốt danh sách cổ đông để họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty cổ phần Nước sạch Lai Châu
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty – số 009. đường Nguyễn Văn Linh, tổ 22. phường Đông Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang