LHG: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Miền Trung (SPD)

02-01-2020 13:34:00+07:00
02/01/2020 13:34 0
  •  

LHG: Báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Thủy sản Miền Trung (SPD)

Công ty Cổ phần Thủy sản Miền Trung (SPD) báo cáo kết quả giao dịch quyền mua cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Long Hậu như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200102_20200102 - LHG - BC KQGDCP TCLQ NNB - SPD.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang