LMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Tiến Linh và Bùi Thị Luyến

09/01/2020 17:370
  •  

LMH: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đoàn Tiến Linh và Bùi Thị Luyến

Đoàn Tiến Linh và Bùi Thị Luyến báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Landmark Holding như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200109_20200109 - LMH - BC gdcp - Bui Thi Luyen.pdf
20200109_20200109 - LMH - BC gdcp - Doan The Linh.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang