logo

Lợi nhuận của GAS sụt giảm nhẹ trong quý 4/2019

20-01-2020 17:07:29+07:00
20/01/2020 17:07 0
  •  

Lợi nhuận của GAS sụt giảm nhẹ trong quý 4/2019

Theo báo cáo hợp nhất quý 4/2019 mới công bố, Tổng CTCP Khí Việt Nam (HOSE: GAS) ghi nhận doanh thuần và lãi ròng trong quý 4 lần lượt đạt hơn 17,317 tỷ đồng và 3,098 tỷ đồng, giảm 9% và 5% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh quý 4/2019 của GAS
Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2019 của GAS

Trong quý 4, GAS ghi nhận doanh thu thuần giảm 9% so với cùng kỳ năm trước về mức 17,317.6 tỷ đồng. Mặc dù giá vốn hàng bán sụt giảm, lợi nhuận gộp của Công ty vẫn sụt giảm tới 19% về còn hơn 3,841 tỷ đồng.

Trong quý, các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Công ty đều được tiết giảm. Đáng chú ý, chi phí quản lý doanh nghiệp của Công ty giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước chỉ chiếm gần 40 tỷ đồng.

Tuy vậy, GAS vẫn báo lãi ròng quý 4 sụt giảm nhẹ 5% so với cùng kỳ năm trước về mức 3,098 tỷ đồng.

Cho cả năm 2019, Công ty ghi nhận doanh thu gần như đi ngang so với năm trước, ở mức 75,348 tỷ đồng. Tuy nhiên, biên lãi gộp lại sụt giảm nhẹ so với năm trước. Cụ thể, giảm từ mức 23% xuống còn 22.5%.

Nhờ chi phí trong kỳ được tiết giảm đáng kể, chủ yếu ở chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp, GAS vẫn báo lãi tăng trưởng 4% cho năm 2019, đạt mức 12,158.6 tỷ đồng.

Năm 2019, GAS đặt chỉ tiệu lãi sau thuế hơn 7,643 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện được, Công ty đã vượt gần 60% kế hoạch đặt ra.

Tại thời điểm cuối năm, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của Công ty ở mức hơn 2,575 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do các dự án Đường ống dẫn khí NCS2 giai đoạn 2, Kho chứa LN tại Thị Vải, Đường ống thu gom, vận chuyển khí mỏ Sao Vàng - Đại Nguyệt.

Đồng thời, các khoản đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh của Công ty cũng tăng mạnh do khoản đầu tư gần 337 tỷ đồng vào CTCP Kinh doanh khí Miền Nam trong năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ngắn hạn của Công ty giảm 16% về mức 9,960 tỷ đồng do các khoản phải trả người bán ngắn hạn, chi phí phải trả ngắn hạn giảm so với đầu năm.

Đồng thời, nợ phải trả dài hạn của Công ty cũng giảm đáng kể nhờ vay nợ tài chính dài hạn giảm hơn 57% so với đầu năm về còn gần 1,456 tỷ đồng.

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang