NNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

21-01-2020 17:52:00+07:00
21/01/2020 17:52 0
  •  

NNC: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019

Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ công bố báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200121_20200121 - NNC - BC Quan Tri Cong Ty Nam 2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang