OCH lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt hơn 160 tỷ đồng

10-01-2020 14:08:40+07:00
10/01/2020 14:08 0
  •  

OCH lên kế hoạch lãi trước thuế năm 2020 đạt hơn 160 tỷ đồng

CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) vừa họp HĐQT thông qua loạt Nghị quyết về ước thực hiện kết quả kinh doanh năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và thông qua loạt các giao dịch với các công ty con. Trong đó, OCH đưa ra kế hoạch lãi trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt hơn 160 tỷ đồng.

Kết thúc năm 2019, OCH ước tổng doanh thu của Công ty mẹ đạt gần 329 tỷ đồng và 180 tỷ đồng lãi trước thuế. Trong đó, doanh thu hoạt động tài chính Công ty mẹ ước đạt gần 271 tỷ đồng, chiếm 82% tổng doanh thu.

Về kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019, OCH ghi nhận tổng doanh thu và lãi trước thuế ước thực hiện đạt hơn 1,190 tỷ đồng và 70 tỷ đồng. Theo như kết quả trên, OCH đã hoàn thành được 104% kế hoạch doanh thu và thực hiện được hơn 83% kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2019.

Trong năm 2020, OCH đưa ra kế hoạch chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt hơn 1,325 tỷ đồng và lãi trước thuế hơn 160 tỷ đồng, tăng 16% và 90% so với kế hoạch năm 2019.

Trong tờ trình, HĐQT OCH cũng thông qua giao dịch giữa OCH và CTCP Bánh Givral với tổng giá trị của tất cả các hợp đồng, giao dịch giữa 2 bên hàng năm không lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản OCH ghi trong báo cáo tài chính gần nhất và giao cho Tổng giám đốc quyết định nội dung Hợp đồng.

Bên cạnh đó, giao dịch giữa OCH và Công ty TNHH MTV Sao Hôm Nha Trang cũng được HĐQT OCH thông qua việc ký Hợp đồng/ Phụ lục Hợp đồng/Gia hạn hợp đồng chương trình cho thuê 06 căn hộ (1603C, 1902, 2002, 1908A, 2008A). Ngoài ra, OCH cũng đề xuất sẽ thoái vốn đầu tư tại CTCP Du lịch khách sạn Suối Mơ.

Các giao dịch thường xuyên của OCH với các Công ty con cũng được thông qua như Giao dịch thường xuyên giữa OCH với CTCP Du lịch Khách sạn Suối Mơ, Công ty TNHH Sao Hôm Nha Trang hay CTCP Dịch vụ Hỗ Trợ và Phát triển đầu tư (IOC) với giá trị giao dịch tối đa đối với mỗi công ty con không quá 10 tỷ đồng/năm.

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang