PAN: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

06-01-2020 17:43:00+07:00
06/01/2020 17:43 0
  •  

PAN: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu  như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200106_20200106 - PAN - CBTT phat hanh co phieu thuong tu nguon von CSH-merged.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang