PAN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

03/01/2020 09:230
  •  

PAN: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200103_20200103 - PAN - TB VV NIEM YET VA GIAO DICH CP THAY DOI NY.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang