PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital

13-01-2020 17:16:00+07:00
13/01/2020 17:16 0
  •  

PGC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ MB Capital

MB Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Tổng Công ty Gas Petrolimex - Công ty Cổ phần như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200113_20200113 - PGC - BC gdcp - MB Capital.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang