SSI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho SSI

21/01/2020 09:050
  •  

SSI: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho SSI

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho SSI như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200121_20200121 - SSI_CBTT_Chap thuan gia han BCTC 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang