VCI: Thông báo điều chỉnh giấy phép giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (thay đổi số căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật)

03-01-2020 16:14:00+07:00
03/01/2020 16:14 0
  •  

VCI: Thông báo điều chỉnh giấy phép giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (thay đổi số căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật)

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt thông báo  điều chỉnh giấy phép giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán (thay đổi số căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200103_20200103 - VCI - CBTT thay doi giay phep thanh lap va hoat dong.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang