VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

10/01/2020 10:060
  •  

VCP: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCP của CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển năng lượng Vinaconex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/01/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/01/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 14/02/2020
          - Thời gian họp:
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 19. tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua việc miễn thủ tục chào mua công khai cho cổ đông hiện hữu khi mua thêm cổ phần của Công ty vượt tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật; Niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán; Các vấn đề khác có liên quan.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang