VNM ETF hút vốn tuần đầu năm 2020

15-01-2020 13:20:00+07:00
15/01/2020 13:20 0
  •  

VNM ETF hút vốn tuần đầu năm 2020

Số liệu từ IndexUniverse cho thấy 0.8 triệu USD đã được bơm vào VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần 06-10/01/2020.

Lượng vốn trên được phân bổ trong duy nhất ngày thứ Ba (07/01). Như vậy, tổng lượng vốn hút vào từ đầu năm tới nay của VNM ETF chỉ mới có 0.8 triệu USD.

Xu hướng dòng vốn tại VNM ETF từ ngày 06-10/01/2020

Tại ngày 13/01/2020, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF đạt 440.6 triệu USDD, giảm 1.4 triệu USDD so với thời điểm 06/12/2019. Giá trị tài sản ròng (NAV)AV) và giá chứng chỉ quỹ ghi nhận ở mức 15.93 USD/ccq và 16.1USD/ccq.

Dựa trên số liệu của CNNMoney, đến nay, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF đã tăng 0.69% từ đầu năm 2020.

Số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành tại ngày 13/01/2020 là 27.65 triệu đơn vị.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF từ ngày 06-10/01/2020

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang