ABT: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

10-02-2020 17:45:00+07:00
10/02/2020 17:45 0
  •  

ABT: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chốt DSCĐ thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200210_20200210 - ABT - CBTT ngay dkcc to chuc DHDCD TN 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang