AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GmbH & Co. KG

13-02-2020 17:21:00+07:00
13/02/2020 17:21 0
  •  

AST: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Penm IV Germany GmbH & Co. KG

Penm IV Germany GmbH & Co. KG thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200213_20200213 - AST - Thong bao giao dich co phieu (PENM IV Germany GmbH & Co. KG).pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang