BIDV muốn tăng vốn thêm 5,329 tỷ đồng, mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 15%

28-02-2020 15:24:21+07:00
28/02/2020 15:24 2
  •  

BIDV muốn tăng vốn thêm 5,329 tỷ đồng, mục tiêu lãi trước thuế 2020 tăng 15%

Mục tiêu chủ yếu trong năm 2020 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV, HOSE: BID) là tăng vốn điều lệ từ 40,220 tỷ đồng lên 45,549 tỷ đồng.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BIDV, Ngân hàng sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ.

Theo đó, BIDV dự kiến phát hành gần 282 triệu cp để trả cổ tức và phát hành thêm hơn 251 triệu cp mới bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Với phương thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, BIDV sẽ thực hiện quyền theo tỷ lệ 7%/số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 7 cp phát hành thêm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 3-4/2020, trên cơ sở phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Đối với việc chào bán thêm cổ phần bằng hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ, BIDV dự kiến tỷ lệ phát hành là 6.25% số cổ phần đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2019 và quy mô tối đa 6% vốn điều lệ sau khi phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2020-2021, thời điểm cụ thể giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

BIDV cho biết, dự kiến 5,329 tỷ đồng vốn điều lệ tăng thêm sẽ được dùng toàn bộ để bổ sung vốn kinh doanh trong hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư, đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, phát triển sản phẩm dịch vụ mới và nâng cao chất lượng mạng lưới kinh doanh.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của BIDV
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của BIDV

Bên cạnh đó, BIDV cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 với tổng tài sản tăng từ 1.5 triệu tỷ đồng lên 1.6 triệu tỷ đồng, huy động vốn dự kiến tăng trưởng 9% và dư nợ tín dụng tăng trưởng theo giới hạn tín dụng được NHNN giao, hiện BIDV được giao là 9%.

BIDV đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12,500 tỷ đồng, tăng 15% so với thực hiện năm 2019.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang