CVNM1902: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng quyền

28-02-2020 10:37:00+07:00
28/02/2020 10:37 0
  •  

CVNM1902: Thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng quyền

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam thông báo ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng quyền của chứng quyền CVNM1902 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200228_20200228 - CVNM1902 - CBTT ngay dkcc chot ds so huu chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang