CVRE1904: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE1904

26-02-2020 16:41:00+07:00
26/02/2020 16:41 0
  •  

CVRE1904: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE1904

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CVRE04MBS19CE (mã CK: CVRE1904) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200226_20200226 - CVRE1904 - TB vv chot quyen do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang