FDC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

10/02/2020 17:290
  •  

FDC: Nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019

 Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200210_20200210 - FDC - NQDHQT so 01102 thong qua viec ngay dkcc tham du DHDCD thuong nien.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang