FPTS: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 06/02/2020

10/02/2020 10:180
  •  

FPTS: Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 06/02/2020

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo Nghị quyết HĐQT số 01 ngày 06/02/2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200210_20200210-FPTS-CBTT Nghi quyet HDQT Q4.2019.pdf
20200210_20200210-FPTS-Nghi quyet HDQT Q4.2019.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang