GTA lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đi ngang

14-02-2020 16:23:00+07:00
14/02/2020 16:23 0
  •  

GTA lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đi ngang

Ngày 13/02/2020, HĐQT CTCP Chế biến gỗ Thuận An (HOSE: GTA) thông qua Nghị quyết thống nhất báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và đưa ra chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Về kết quả năm 2019, GTA ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 685 tỷ đồng và và lãi trước thuế đạt gần 23 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2018. Như vậy, với kết quả trên GTA đã hoàn thành được 104% kế hoạch doanh thu và 102% kế hoạch lợi nhuận.

Tuy hoàn thành tốt các chỉ tiêu trong năm 2019, GTA lại lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt gần 648 tỷ đồng, giảm nhẹ 5% và kế hoạch lãi trước thuế gần như đi ngang so với thực hiện năm 2019, đạt gần 23 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, GTA cũng lên kế hoạch tổng chi phí năm 2020 đạt gần 625 tỷ đồng, giảm 6% so với thực hiện năm trước.

Kế hoạch kinh doanh của GTA qua các năm. Đvt: Tỷ đồng

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang