GTN: Muốn rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại, kế hoạch lãi sau thuế 99 tỷ đồng năm 2020

05-02-2020 10:48:09+07:00
05/02/2020 10:48 0
  •  

GTN: Muốn rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại, kế hoạch lãi sau thuế 99 tỷ đồng năm 2020

Ngày 04/02/2020, CTCP GTNFoods (HOSE: GTN) công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 với kế hoạch lãi sau thuế 99 tỷ đồng trong năm 2020, gấp 8 lần so với thực hiện năm 2019. Ngoài mong muốn rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại, ĐHĐCĐ 2020 sẽ bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ mới.

Lãi sau thuế 2020 đạt 99 tỷ đồng

GTN đưa ra kế hoạch doanh thu thuần năm 2020 đạt 2,909 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so với thực hiện năm 2019 và kế hoạch lãi sau thuế gấp 8 lần so với thực hiện năm ngoái, đạt 99 tỷ đồng.

Chỉ tiêu kế hoạch lãi sau thuế của GTN qua các năm

HĐQT GTN cũng sẽ trình ĐHĐCĐ phê chuẩn thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) trong năm 2020 với 10 triệu đồng/tháng cho Chủ tịch HĐQT, 8 triệu đồng/tháng cho Thành viên HĐQT và Trưởng BKS, 6 triệu đồng/tháng cho Thành viên BKS.

Ngoài ra, HĐQT GTN sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua việc rút ngắn nhiệm kỳ hiện tại của HĐQT và BKS đến ngày 15/02/2020 và bầu thành viên HĐQT của BKS nhiệm kỳ mới 2020-2024 theo quy định.

Chỉ thực hiện được 6% kế hoạch lợi nhuận 2019

Trong năm 2019, doanh thu thuần của GTN đạt 2,970 tỷ đồng, giảm 44 tỷ đồng, tương đương giảm 1.46% so với năm 2018 và lãi sau thuế đạt 13 tỷ đồng. Qua đó, GTN chỉ thực hiện được 89% kế hoạch doanh thu và 6% kế hoạch lợi nhuận năm 2019.

Công ty cho rằng do ảnh hưởng của thị trường lên hoạt động kinh doanh của các công ty con và chi phí phát sinh từ hoạt động tái cơ cấu nên GTN chưa đạt được mức kế hoạch đề ra. Vì vậy, GTN sẽ không có phân phối lợi nhuận trong năm 2019 do Công ty lỗ và không có nguồn phân phối theo quy định của pháp luật hiện hành.

Cũng trong năm 2019, GTN đã sử dụng gần 16 tỷ đồng để mua bổ sung cổ phần CTCP Thực phẩm Lâm Đồng (HNX: VDL). Như vậy, lũy kế đến ngày 31/12/2019, GTN đã sử dụng hơn 1,855 tỷ đồng trong tổng số tiền gần 2,059 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành năm 2016.

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang