logo

Lãi ròng VLC năm 2019 giảm 24%

18-02-2020 09:06:26+07:00
18/02/2020 09:06 0
  •  

Lãi ròng VLC năm 2019 giảm 24%

Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP (UPCoM: VLC) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 với lãi ròng giảm 24% so với năm trước, đạt hơn 91 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của VLC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2019 của VLC

Kết thúc năm 2019, VLC ghi nhận doanh thu thuần và giá vốn hàng bán đồng loạt tăng nhẹ 2%, ghi nhận lần lượt đạt hơn 2,595 tỷ đồng và gần 2,115 tỷ đồng. Từ đó dẫn đến lãi gộp của VLC tăng 3%, đạt gần 481 tỷ đồng.

Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính giảm 20% so với năm 2018, đạt hơn 68 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí bán hàng trong năm 2019 của VLC chiếm hơn 322 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí hỗ trợ, quảng cáo, khuyến mại chiếm 66% trong tổng chi phí bán hàng, đạt gần 211 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp của VLC giảm 10% ghi nhận từ việc giảm chi phí nhân công 24% trong năm 2019.

Bên cạnh đó, VLC cũng ghi nhận hơn 5 tỷ đồng từ thu nhập thu hồi tư chi phí cơ hội hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Lũy kế cả năm 2019, VLC ghi nhận lãi ròng đạt hơn 91 tỷ đồng, giảm 24% so với năm trước.

Các khoản phải thu ngắn hạn của VLC tính đến ngày 31/12/2019 đạt hơn 87 tỷ đồng, giảm 39% so với đầu năm. Trong đó, phải thu ngắn hạn khác giảm 3 lần so với đầu năm do VLC ghi nhận khoản phải thu về hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu năm đạt hơn 54 tỷ đồng.

Ngoài ra, VLC cũng ghi nhận hàng tồn kho giảm 18% so cùng kỳ, đạt gần 294 tỷ đồng với thành phẩm chiếm 45% và nguyên liệu, vật liệu chiếm 41% tổng hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, khoản nợ phải trả của VLC trong năm 2019 cũng giảm 6%, ghi nhận đạt gần 295 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản của VLC ghi nhận đạt gần 1,631 tỷ đồng.

Hiện tại, giá cổ phiếu VLC đang giao dịch quanh mức 17,900 đồng/cp (17/02/2020), tăng 13% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân 11,502 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu VLC 1 quý trở lại đây

Tiên Tiên 

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang