MB sắp phát hành riêng lẻ hơn 211 triệu cp

25/02/2020 14:287
  •  

MB sắp phát hành riêng lẻ hơn 211 triệu cp

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HOSE: MBB) đang tiến hành triển khai phát hành riêng lẻ mới hơn 211 triệu cp cho đối tác trong và ngoài nước để tăng vốn điều lệ thêm 2,114 tỷ đồng.

Ngày 24/02/2020, Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo đã nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MBB.

Theo thông báo của UBCKNN, để thực hiện chào bán riêng lẻ cho đối tác trong và ngoài nước, HĐQT MBB đã thông qua việc điều chỉnh giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại MBB từ 20.9035% lên 22.9908%.

UBCKNN đề nghị MBB thông báo cho nhà đầu tư nộp tiền vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu và MBB chỉ được phát hành cổ phiếu cho nhà đầu tư sau khi tiền đã được chuyển vào tài khoản phong tỏa nêu trên.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thức đợt chào bán, UBCKNN đề nghị MBB báo cáo kết quả chào bán, kèm theo xác nhận số dư của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán theo quy định.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, cổ đông MBB đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ mức 21,605 tỷ đồng lên mức 25,841 tỷ đồng (tăng thêm hơn 4,236 tỷ đồng) được chia thành 2 đợt.

Đợt 1 tăng vốn điều lệ thêm 1,691 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần phổ thông để trả cổ tức với tỷ lệ 8% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành, tương đương phát hành hơn 169 triệu cp. Cùng với đó, MBB dự kiến tăng vốn thêm 432 tỷ đồng qua việc phát hành 43 triệu cp cho cán bộ nhân viên (ESOP), tương ứng 2% vốn điều lệ.

Đợt 2, MBB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2,114 tỷ đồng thông qua việc phát hành riêng lẻ mới hơn 211 triệu cp cho đối tác trong và ngoài nước. Đồng thời, MBB cũng sẽ thực hiện chào bán cho đối tác hơn 47 triệu cp quỹ do MB đang nắm giữ.

Theo MBB, vốn điều lệ dự kiến tăng thêm 4,236 tỷ đồng tiếp tục được sử dụng vào các hoạt động kinh doanh của MBB để xây dựng trụ sở hoạt động, văn phòng chi nhánh, đầu tư công nghệ và trang thiết bị cần thiết.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang