NBR: Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

13-02-2020 14:28:00+07:00
13/02/2020 14:28 0
  •  

NBR: Nguyễn Thái Linh - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thái Linh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: NBR
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 56,879 CP (tỷ lệ 3.15%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/02/2020
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 13/03/2020.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang