Ngày 25/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

25-02-2020 10:00:00+07:00
25/02/2020 10:00 2
  •  

Ngày 25/02/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: BVH, DGW, DHG, DPM, FRT, HII, MSN, PHR, ROSTCB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

BVH - Tập đoàn Bảo Việt

Sau khi test thành công vùng kháng cự mạnh 73,400-74,700 (hội tụ với trendline giảm dài hạn), BVH đã trở lại với nhịp giảm về hỗ trợ ở vùng 65,000-67,700 (đáy cũ tháng 02, 07/2018). Tuy nhiên, cây nến Bearish Belt Hold trong ngày 30/01/2020 cùng khối lượng lớn xuất hiện, đồng thời breakout khỏi vùng này đã mở ra một nhịp giảm mới trên cổ phiếu.

Hiện tại, sau khi rơi về hỗ trợ mạnh ở vùng 55,000-59,400 (vùng tích lũy trong 2017), giá đã tạo cây nến Inverted Hammer trong phiên 03/02/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Giá sau đó đang dao động sideway trở lại tại đây và đang trong nhịp tăng mới về cận trên vùng này. Nếu bứt phá khỏi đây thì triển vọng ngắn hạn của mã sẽ lạc quan hơn. Vùng 65,000-67,700 sẽ là điểm đến của giá trong trường hợp đó.

DGW - CTCP Thế Giới Số

DGW đã phá vỡ vùng kháng cự mạnh 26,500-27,100 (đỉnh cũ tháng 04, 05, 09/2018, 11/2019) bằng cây nến White Closing Marubozu cùng với khối lượng lớn trong phiên ngày 13/02/2020 cho thấy đà tăng sẽ càng được củng cố.. Giá tiếp tục tạo cây nến White Opening Marubozu trong phiên ngày 17/02/2020 và bám sát Upper Band Bollinger Bands chứng tỏ xu hướng tăng vẫn đang chi phối.

Hiện tại, giá đã test thành công kháng cự mạnh tại đỉnh cũ tháng 06/2018 (tương ứng vùng 28,400-29,000) và điều chỉnh trở lại. Giá đã rơi khỏi hỗ trợ 26,500-27,100 và hỗ trợ tiếp theo nằm ở vùng 25,500-26,000 (hội tụ với middle Bollinger Bands). Đây sẽ là hỗ trợ mạnh của mã nên dự kiến giá sẽ có rung lắc tại đây.

DHG - CTCP Dược Hậu Giang

Sau khi chỉ báo Relative Strength Index tạo tín hiệu phân kỳ giá lên dự báo về sự trở lại của xu hướng tăng, phiên 22/01/2020 bứt phá khỏi vùng tích lũy 86,000-90,000 (hội tụ với trendline giảm) đã xác nhận nhận sự trở lại của nhịp tăng trên cổ phiếu.

Sau khi chạm kháng cự mạnh tại vùng 102,500-104,500 (đỉnh cũ tháng 05, 08/2018 và 02/2020). DHG đã điều chinh và dao động tại mẫu hình Symmetrical Triangle trong 2 tuần qua.

Hiện tại, giá vẫn chưa hoàn thành mẫu hình và cây nến với bóng trên dài cho thấy khả năng giá rơi khỏi cận dưới mẫu hình tăng lên. Mục tiêu của giá trong trường hợp đó sẽ là vùng tích lũy 86,000-90,000.

DPM - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Cây nến Black Marubozu trong phiên 31/01/2020 cho thấy nhịp giảm đã trở lại với mã sau khi liên tục giằng co tại vùng 12,500-13,000 (đáy cũ tháng 09/2019).

Giá đang di chuyển tại kênh giảm trong 4 tháng qua và đã tạo tổ hợp nến Morning Star Doji trong ngày 04/02/2020. Tổ hợp nến xuất hiện tại hỗ trợ là cận dưới kênh giảm và vùng 10,000-11,000 (đáy cũ tháng 02/2009) càng hàm ý về sự kết thúc của nhịp giảm và đánh dấu sự trở lại của nhịp tăng.

Hiện tại, giá đã tăng và vượt khỏi cận trên kênh hội tụ với SMA 20 ngày cho thấy khả năng xu hướng giảm đã kết thúc tăng lên. Cây nến đỏ trong phiên 21/02/2020 hàm ý rằng giá đã test thành công kháng cự vùng 12,500-13,000 và điều chỉnh trở lại về test hỗ trợ ở trendline tăng ngắn hạn (hội tụ với SMA 20 ngày). Nếu rơi khỏi ngưỡng này thì khả năng cao giá sẽ về lại vùng 10,000-11,000.

FRT - CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT

Sau khi đạt tới mục tiêu của mẫu hình Descending Triangle ở vùng 26,800-27,800, FRT đã đi ngang trở lại trong gần 1 tháng. Tuy nhiên, cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 23/12/2019 chứng tỏ nhịp giảm mới đã bắt đầu.

FRT tạo mẫu hình nến Three Outside Up trong phiên ngày 06/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp giảm đã kết thúc. Chỉ báo Relative Strength Index cũng tạo phân kỳ giá lên hàm ý về triển vọng ngắn hạn lạc quan hơn ở cổ phiếu.

Phiên bứt phá khỏi middle Bollinger Bands bằng cây nến White Opening Marubozu trong ngày 13/02/2020 đã xác nhận về sự trở lại của nhịp tăng. Hiện tại, FRT tạo tổ hợp nến Three White Soliders trong phiên sáng ngày 24/02/2020 và đang test kháng cự nhỏ tại vùng 21,000-23,300 (đỉnh cũ tháng 01/2020). Nếu vượt được ngưỡng này thì khả năng cao giá sẽ tiến đến vùng kháng cự 26,100-29,100 (vùng tích lũy tháng 12/2019).

HII - CTCP An Tiến Industries

Sau khi tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên ngày 07/02/2020 xác nhận 1 nhịp tăng mới đã hình thành trên HII, giá đã bứt khỏi các ngưỡng kháng cự mấu chốt ở vùng 9,700-9,800 (vùng tích lũy đáy cũ tháng 12/2019) và vùng 10,000-10,400 (đỉnh cũ tháng 11, 12/2019) bằng các phiên breakout hoàn hảo (khối lượng lớn và tăng mạnh).

Hiện tai, giá đã bứt phá khỏi kháng cự mạnh 11,700-12,200 (cận trên kênh đi ngang từ tháng 07  tới 11/2019 hội tụ với cận dưới kênh giảm dài hạn). Vùng 13,600-14,100 (đáy cũ tháng 10/2018) hiện là kháng cự của giá, và với cây nến Shooting Star xuất hiện trong phiên 24/02/2020, chỉ báo Relative Strength Index đã chạm đỉnh cũ tháng 09/2017 tại vùng oversold, khả năng cao giá sẽ điều chỉnh trở lại tại đây.

MSN - CTCP Tập đoàn Masan

Sau khi tích lũy tại vùng 55,500-58,400, cây nến ngày 17/01/2020 đã đánh dấu sự trở lại của nhịp giảm khi rơi khỏi vùng này.

Giá đã hồi phục sau khi rơi về hỗ trợ mạnh là vùng 47,200-49,000 (đỉnh cũ tháng 03/2017) và tích lũy trở lại cho thấy triển vọng ngắn hạn của giá đã lạc quan hơn. Giá đã bứt phá khỏi vùng tích lũy trong phiên 21/02/2020 cho thấy nhiều khả năng nhịp tăng đã trở lại. Chỉ báo Relative Strength Index tạo phân kỳ giá lên và vượt được trendline kháng cự, đỉnh cũ trước đó cũng góp phần xác nhận điều này.

Tuy nhiên, hiện tại, giá giảm trong phiên 24/02/2020 và nhiều khả năng đang trong nhịp pullback về vùng tích lũy. Nếu giá tạo mẫu nến đảo chiều tại đây thì triển vọng của giá sẽ tích cực hơn.

PHR - CTCP Cao su Phước Hòa

Chỉ báo Relative Strength Index đã tạo phân kỳ giá lên, đồng thời giá tạo tổ hợp nến Tower Bottom trong phiên ngày 07/02/2020 tại hỗ trợ vùng 31,300-34,300 (vùng tích lũy tháng 01/2019) và vượt trendline giảm ngắn hạn, qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm.

PHR đã bứt phá khỏi kháng tự tại vùng 37,700-41,600 (vùng tích lũy tháng tháng 01/2020 hội tụ đường SMA 50 ngày) bằng phiên breakout hoàn hảo trong ngày 18/02/2020, qua đó chứng tỏ khả năng cao giá đang trong xu hướng tăng ngắn hạn mới. Chỉ báo Relative Strength Index vượt mốc 50, MACD cắt lên ngưỡng 0 cũng hàm ý điều này.

Cây nến Shooting Star trong ngày 21/02/2020 xuất hiện tại kháng cự mạnh của giá ở vùng 44,300-47,800 (đáy cũ tháng 03/2019 hội tụ với SMA 100 ngày) cho thấy sự đảo chiều trong tâm lý nhà đầu tư và nhịp tăng đã kết thúc. Cây nến với bóng trên dài và vẫn chưa vượt được vùng này càng hàm ý về khả năng tạo đỉnh tại đây của cổ phiếu.

ROS - CTCP Xây dựng FLC Faros

Sau khi liên tục dao động tại kênh Sideway Down trong giai đoạn tháng 09-12/2019, cây nến Black Marubozu trong phiên 26/12/2020 đã mở ra nhịp giảm mới ở cổ phiếu.

Giá đã tạo tổ hợp hình nến Morning Star trong phiên ngày 07/2020 hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm và với sự xác nhận trong phiên tiếp theo, giá đã trong một nhịp tăng mới. Sau đó, kháng cự tại vùng 9,600-10,500 (tương ứng với vùng sideway trước đó) đã được test thành công và giá đã rơi trở lại vùng hỗ trợ 7,000-7,500 (đáy trước đó).

Hiện tại, giá đang trong nhịp giảm trở lại về vùng 7,000-7,500 và nếu giá tạo mẫu hình nến đảo chiều tại đây thị triển vọng cổ phiếu sẽ lạc quan hơn.

TCB - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam

TCB dao động tại kênh giảm 4 tháng và đã tạo tín hiệu kết thúc nhịp giảm trong phiên 03/02/2020 với cây nến gần giống Bullish Belt Hold. Cây nến này xuất hiện tại hỗ trợ ở vùng 21,200-21,800 (đỉnh cũ tháng 06, 07/2019). Sau đó, mẫu hình nến Morning Star trong phiên 11/02/2020 đã báo hiệu sự trở lại của nhịp tăng.

Giá đã test thành công kháng cự mấu chốt của giá nằm ở vùng 23,500-24,000 (cận trên kênh giảm hội tụ đỉnh 05/2019) với sự xác nhận trong phiên 21/02/2020 về sự trở lại của nhịp điều chỉnh.

Hiện tại, mẫu hình Falling Window trong phiên 24/02/2020 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất lạc quan. Hỗ trợ hiện tại của giá nằm ở vùng 21,200-21,800 và nếu rơi khỏi đây thì triển vọng cổ phiếu sẽ bi quan hơn.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang