NSC: Thông báo giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn

19-02-2020 11:17:00+07:00
19/02/2020 11:17 0
  •  

NSC: Thông báo giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn

 Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam thông báo giao dịch mua lại trái phiếu trước hạn như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200219_20200219 - NSC - CBTT mua lai trai phieu truoc han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang