PGS đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đi lùi 30%

07-02-2020 10:23:46+07:00
07/02/2020 10:23 2
  •  

PGS đặt chỉ tiêu lãi trước thuế 2020 đi lùi 30%

Mới đây, HĐQT của CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) đã thông qua Nghị quyết lên chỉ tiêu kế hoạch cho năm 2020.

HĐQT của PGS đề ra chỉ tiêu cho năm 2020 như sau. Tổng doanh thu đạt hơn 6,179 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với thực hiện năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 65 tỷ đồng, giảm hơn 30%.

Chỉ tiêu tài chính của Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở giá CP 420 USD/MT và giá dầu 60 USD/thùng, giá VNG tạm tính theo đơn giá năm 2019.

Chỉ tiêu kế hoạch 2020 của PGS. Nguồn: Nghị quyết HĐQT của PGS

Về mặt chỉ tiêu sản lượng, năm 2020, PGS lên kế hoạch đạt sản lượng khí hóa lỏng LPG hơn 307,280 tấn, vỏ bình 780,000 vỏ, xăng dầu gần 4.7 triệu lít, khí nén hơn 110 triệu m3. So với thực hiện năm 2019, chỉ tiêu sản lượng đều được đặt thấp hơn.

Năm 2020, Công ty dự kiến duy trì cổ tức bằng với năm trước là 8%.

Năm 2019, PGS đạt tổng doanh thu hơn 6,385 tỷ đồng, thực hiện 97% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 93 tỷ đồng, thực hiện 90% kế hoạch. Theo giải trình của Công ty, lợi nhuận thực hiện không đạt kế hoạch năm là do giá dầu thô và giá CP thực tế thấp hơn so với đơn giá xây dựng kế hoạch.

Kết quả thực hiện năm 2019 của PGS. Nguồn: Nghị quyết HĐQT của PGS

Đông Tư

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang