PLX: Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

14/02/2020 16:460
  •  

PLX: Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam thông báo Nghị quyết HĐQT về nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200214_20200214 - PLX - NQ HDQT ve thoi gian va chuong trinh hop DHCD TN.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang