SHB tăng trần trong phiên 26/02, 251 triệu cp sắp lên sàn vào tháng 3

26/02/2020 18:070
  •  

SHB tăng trần trong phiên 26/02, 251 triệu cp sắp lên sàn vào tháng 3

Cổ phiếu SHB tăng trần trong phiên 26/02/2020 đạt 8,000 đồng/cp với khối lượng giao dịch bình quân 30.5 triệu cp. Như vậy, giá cổ phiếu SHB đã tăng gần 16% sau chuỗi tăng liên tục kể từ 24/02, và tăng gần 29.64% kể từ đầu tháng 2.

Trước đó, cổ phiếu SHB cũng có phiên tăng trần trong ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (05/02/2020).

Theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HNX: SHB), hơn 251 triệu cp đã được phân phối cho 33,452 cổ đông hiện hữu, nâng số cổ phiếu đang lưu hành của SHB lên gần 1,455 triệu cp. Đây là số cổ phiếu dùng để trả cổ tức năm 2017 và 2018 cho cổ đông của SHB với tỷ lệ 20.9%, và được dự kiến giao dịch trong tháng 3/2020.

Như vậy, sau khi phát hành 251 triệu cp, vốn điều lệ của SHB tăng từ 12,036 tỷ đồng lên hơn 14,550 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã ban hành văn bản chấp thuận việc SHB tăng vốn điều lệ hơn 3,000 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Phương án tăng vốn điều lệ này đã được ĐHĐCĐ SHB thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019. Để thực hiện tăng vốn, ngân hàng SHB sẽ phát hành gần 300.8 triệu cp cho cổ đông hiện hữu.

Như vậy, từ việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ra công chúng, SHB sẽ tăng vốn điều lệ thêm 5,500 tỷ đồng lên mức hơn 17,500 tỷ đồng (tương đương mức tăng hơn 45%). Mục đích tăng vốn của SHB nhằm đạt chuẩn Basel II vào năm 2020.

Tuy nhiên, dựa theo số liệu trên BCTC 2019, vốn điều lệ của SHB tính đến ngày 31/12/2019 ghi nhận là 14,550 tỷ đồng, tăng so với con số 12,036 tỷ đồng hồi đầu năm.

Diễn biến giá cổ phiếu SHB từ đầu năm 2020

Về kết quả kinh doanh, lũy kế cả năm 2019, hầu hết các hoạt động của SHB đều cho kết quả khả quan. Thu nhập lãi thuần tăng 40% so với năm trước, đạt hơn 7,890 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng trong năm 2019 tăng 55%, đạt hơn 5,446 tỷ đồng. Do mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm 2019 của SHB tăng mạnh 66% so với năm trước lên mức gần 2,369 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước và sau thuế của SHB tăng 47% so với năm trước, đạt gần 3,077 tỷ đồng và 2,458 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Ngân hàng cũng giảm về mức 1.83% so với mức 2.4% hồi đầu năm. 

Cát Lam

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang