TDW: Thông báo ứng cử Thành viên HĐQT

04-02-2020 11:19:00+07:00
04/02/2020 11:19 0
  •  

TDW: Thông báo ứng cử Thành viên HĐQT

 Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức thông báo ứng cử Thành viên HĐQT như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200204_20200203 - TDW - Ung cu TV HDQT Dang Duc Hien.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang