TEG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

12-02-2020 08:55:00+07:00
12/02/2020 08:55 0
  •  

TEG: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200212_20200211 - TEG - NQ HDQT vv mien nhiem va bo nhiem chuc vu Pho TGD va KTT.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang