Thép Dana - Ý tiếp tục dừng sản xuất và báo lỗ trong quý 4/2019

07-02-2020 13:28:31+07:00
07/02/2020 13:28 0
  •  

Thép Dana - Ý tiếp tục dừng sản xuất và báo lỗ trong quý 4/2019

Chưa giải quyết được câu chuyện bị dừng sản xuất bắt buộc, CTCP Thép Dana - Ý (HNX: DNY) tiếp tục công bố kết quả kinh doanh quý 4/2019 bết bát với con số lỗ hơn 50 tỷ đồng. Cổ phiếu của doanh nghiệp này theo đó đứng trước nguy cơ hủy niêm yết.

Tính đến hết tháng 12/2019 thì DNY đã dừng hoạt động sản xuất được 15 tháng, liên quan đến sự cố về môi trường.

Kết quả kinh doanh năm 2019 của DNY. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 4/2019 của DNY

Trong quý 4/2019, doanh thu thuần của DNY chỉ đạt vỏn vẹn hơn 2.7 tỷ đồng, đến từ việc thanh lý hoặc xuất trả một số vật tư thiết bị có thời hạn sử dụng ngắn và một phần nguyên liệu. Với giá vốn hơn 33 tỷ đồng, Công ty lỗ gộp tới gần 31 tỷ đồng.

Cùng với việc vẫn phải gánh khoản chi phí hoạt động lớn, DNY báo lỗ hơn 50 tỷ đồng trong quý 4 năm nay.

Tính cả năm 2019, con số lỗ lũy kế của DNY đã lên tới hơn 313 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ thực góp của đơn vị này (270 tỷ đồng). Như vậy, DNY đứng trước nguy cơ hủy niêm yết bắt buộc theo quy định.

Phía DNY cho biết hiện nay, Thành phố Đà Nẵng đã có chủ trương di dời một phần hoạt động sản xuất - di dời các xưởng cán thép vào hoạt động tại Khu công nghiệp Hòa Khánh. Công ty cũng đang thực hiện các công tác chuẩn bị đầu tư.

Tại thời điểm 31/12/2019, DNY có tổng tài sản gần 1,278 tỷ đồng, giảm gần 18% so với hồi đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm hơn 504 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 773 tỷ đồng.

Giá trị hàng tồn kho của DNY đang ở mức gần 481 tỷ đồng, bao gồm khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 102 tỷ đồng.

DNY đang ghi nhận khoản nợ phải trả lên tới hơn 1,315 tỷ đồng, tăng 3% so với hồi đầu năm. Khoản vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn thể hiện gần 362 tỷ đồng, khoản vay và nợ thuê tài chính dài hạn thể hiện gần 589 tỷ đồng.

*DNY lỗ đã vượt vốn!

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang