TVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

13/02/2020 16:160
  •  

TVN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TVN của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2020
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/03/2020
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 25/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Tổng Công ty Thép Việt Nam - Công ty cổ phần, địa chỉ số 91 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội
          - Nội dung họp: Sẽ được Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP thông báo sau.

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang