Vinagame báo lãi gần 642 tỷ đồng trong năm 2019

03-02-2020 11:18:40+07:00
03/02/2020 11:18 0
  •  

Vinagame báo lãi gần 642 tỷ đồng trong năm 2019

CTCP VNG (Vinagame) đạt doanh thu thuần hơn 5,178 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 20% so với năm trước. Lãi ròng ghi nhận ở mức gần 642 tỷ đồng, tăng mạnh 91%.

Năm 2019, Vinagame đạt doanh thu thuần hơn 5,178 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước. Công ty thu được hơn 2,396 tỷ đồng lãi gộp, tăng 3% so với năm 2018, do giá vốn cũng gia tăng 39%.

Công ty này ghi nhận khoản thu tài chính đạt hơn 230 tỷ đồng, tăng 46% so cùng kỳ, trong đó tiền lãi chiếm gần 201 tỷ đồng.

Mặt khác, khoản chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp của Vinagame vẫn cao đáng kể so với lãi gộp. Cụ thể, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp năm 2019 chiếm hơn 1,897 tỷ đồng, tăng 8% so với năm trước.

Sau cùng, Vinagame lãi ròng gần 642 tỷ đồng trong năm 2019, tăng 91% so với năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019 của Vinagame. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của Vinagame

Riêng trong quý 4/2019, doanh thu thuần của Vinagame ghi nhận hơn 1,309 tỷ đồng, tăng 14% so cùng kỳ. Do chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp vẫn ở mức cao, Công ty đạt lãi thuần từ hoạt động kinh doanh gần 38.5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ thuần gần 7 tỷ đồng).

Lãi ròng trong quý ghi nhận ở mức gần 76 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ ròng 44 tỷ đồng).

Tại thời điểm 31/12/2019, Vinagame có tổng tài sản gần 7,101 tỷ đồng, tăng gần 46% so với hồi đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2,223 tỷ đồng, tăng gần 34%. Bên cạnh đó, khoản đầu tư tài chính dài hạn thể hiện gần 188 tỷ đồng, giảm 28% so với hồi đầu năm.

Vinagame hiện đang nắm giữ 24.6% quyền sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng của Tiki (lĩnh vực thương mại điện tử). Năm 2019, Vinagame cũng đã đầu tư và hiện nắm giữ 49% quyền sở hữu và quyền biểu quyết tương ứng tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Truyền thông Thanh Sơn (kinh doanh thẻ trò chơi và thẻ điện thoại trả trước).

Mặt khác, khoản nợ phải trả của Công ty cũng gia tăng hơn 48% lên mức 1,554 tỷ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn chiếm hơn 573 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn chiếm gần 616 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác chiếm gần 205 tỷ đồng.

Công ty ghi nhận tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm 2019 ở mức 1,843 tỷ đồng, gấp 2.2 lần con số năm trước.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang