9 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần đầu tháng 3

01-03-2020 15:00:00+07:00
01/03/2020 15:00 2
  •  

9 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần đầu tháng 3

Trong tuần từ ngày 02 - 06/03, có 9 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội (HNX: PJC) và CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (UPCoM: MPC) với tỷ lệ 20%, ngoài ra còn có CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) với tỷ lệ 16%.

*Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

* PJC chuẩn bị tạm ứng cổ tức 20%

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 02 - 06/03/2020

Trong năm 2019, PJC mang về 1,123 tỷ đồng tổng doanh thu và 29 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 4% và tăng 4% so với năm trước, đồng thời hoàn thành 104% kế hoạch doanh thu và thực hiện 98% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Đối với MPC, Công ty đã tạo ra 16,935 tỷ đồng doanh thu thuần và 497 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt đạt xấp xỉ về doanh thu và giảm 45% về lợi nhuận so với kết quả năm trước. Qua đó, dù đã điều chỉnh kế hoạch lãi trước thuế cho năm 2019 từ 2,300 tỷ đồng xuống còn 1,430 tỷ đồng, Công ty cũng chỉ thực hiện được 35% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Ông lớn REE “khai lộc” đầu năm với mức chia cổ tức 16%, tromg các năm qua REE luôn đều đặn chia cổ tức bằng tiền mặt vào đầu năm cho cổ đông với mức chia trung bình đạt 15%.

Tỷ lệ chia cổ tức của REE qua các năm. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Tổng kết năm 2019, REE mang về 4,890 tỷ đồng doanh thu thuần và 1,719 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 4% và 9% so với cùng kỳ, đồng thời thực hiện 88% kế hoạch doanh thu và vượt 17% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang