Bia Hà Nội - Nam Định lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 53%

25-03-2020 09:40:00+07:00
25/03/2020 09:40 0
  •  

Bia Hà Nội - Nam Định lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 giảm 53%

CTCP Bia Hà Nội - Nam Định (UPCoM: BBM) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, BBM lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt hơn 1.5 tỷ đồng, giảm 53% so với kết quả thực hiện năm trước.

Cụ thể, BBM lên kế hoạch tổng doanh thu 2020 đạt hơn 75 tỷ đồng, giảm 14% so với thực hiện năm 2019. Trong đó, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của BBM đạt hơn 54 tỷ đồng và 550 triệu đồng doanh thu từ hoạt động tài chính.

Ngoài ra, BBM cũng đưa ra kế hoạch sản lượng bia hơi các loại năm 2020 đạt 5.2 triệu lít và 760 tấn bánh mì.

Đồng thời, BBM lên kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt hơn 1.5 tỷ đồng, giảm 53% so với kết quả thực hiện năm trước.

Bên cạnh đó, HĐQT BBM cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020. Trong đó, BBM dự kiến chi 1.2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông tỷ lệ 6% và chi 317 triệu đồng trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi.

Kết thúc năm 2019, BBM ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 61 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước và lãi sau thuế đạt hơn 3 tỷ đồng. Như vậy, BBM đã hoàn thành 161% kế hoạch lãi sau thuế đề ra trong năm 2019. 

HĐQT BBM cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Cụ thể, BBM dự kiến sẽ chi 1.6 tỷ đồng để trả cổ tức tỷ lệ 8%. Ngoài ra, BBM sẽ trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi hơn 1.2 tỷ đồng và hơn 414 triệu đồng trích lập quỹ đầu tư phát triển.

Một số chỉ tiêu tài chính của BBM qua các năm. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng 

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang