BMP: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho BMP

11-03-2020 10:48:00+07:00
11/03/2020 10:48 0
  •  

BMP: Thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho BMP

 Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh thông báo công văn của UBCKNN về chấp thuận gia hạn thời gian công bố BCTC năm 2020 cho BMP như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200311_20200311 - BMP - UBCKNN chap thuan gia han CBTT BCTC 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang