Bộ Công Thương gia hạn áp thuế tự vệ với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu trong 3 năm

23-03-2020 16:34:00+07:00
23/03/2020 16:34 2
  •  

Bộ Công Thương gia hạn áp thuế tự vệ với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu trong 3 năm

Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu vào Việt Nam, kéo dài đến tháng 3/2023.

Căn cứ Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại Thế giới, biện pháp tự vệ có thể được gia hạn nếu cơ quan điều tra xác định việc gia hạn là cần thiết để ngăn chặn hoặc khắc phục thiệt hại nghiêm trọng của ngành sản xuất trong nước và ngành sản xuất trong nước đang có những điều chỉnh theo kế hoạch.

Ngày 20 tháng 3 năm 2020, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00 nhập khẩu vào Việt Nam với mức thuế cụ thể như sau:

"Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ Công Thương xác định việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với phôi thép và thép dài nhập khẩu là cần thiết để tiếp tục ngăn chặn thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và đảm bảo hiệu quả của biện pháp, giúp ngành sản xuất trong nước có thêm thời gian cần thiết để điều chỉnh" - Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Trước đó, việc áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu được áp dụng kể từ ngày 18-7-2016. Sau đó, Bộ Công Thương ban hành quyết định về việc rà soát cuối kỳ vào tháng 8-2019 và thực hiện hoàn thành kết luận rà soát cuối kỳ biện pháp tự vệ với sản phẩm phôi thép, thép dài vào tháng 3-2020.

Nhật Quang

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang