BRC: Thông báo thư mời họp và đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

13-03-2020 17:38:00+07:00
13/03/2020 17:38 0
  •  

BRC: Thông báo thư mời họp và đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thông báo thư mời họp và đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200313_20200313 - BRC - TB moi hop DHDCD TN 2020 kem tai lieu hop.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang