BTR: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

31-03-2020 16:54:00+07:00
31/03/2020 16:54 0
  •  

BTR: Công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

.

Tài liệu đính kèm:
1.BTR_2020.3.31_05d8e5d_COng_bo_thong_tin_gia_han_hop_DHDCD_2020.daky.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang