Chứng quyền CVNM1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

06-03-2020 17:38:00+07:00
06/03/2020 17:38 0
  •  

Chứng quyền CVNM1902: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.02 (mã CK: CVNM1902) của Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200306_20200306 - CVNM1902 - TB ngay dkcc chot ds so huu chung quyen.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang