Chứng quyền CVRE1904: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

03-03-2020 17:54:00+07:00
03/03/2020 17:54 0
  •  

Chứng quyền CVRE1904: Quyết định hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVRE04MBS19CE (mã CK: CVRE1904) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200303_20200303 - CVRE1904 - QD huy niem yet CW do dao han.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang