Chứng quyền CVRE1904: Thông báo ngày ĐKCC để hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn

04-03-2020 16:37:00+07:00
04/03/2020 16:37 0
  •  

Chứng quyền CVRE1904: Thông báo ngày ĐKCC để hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố thông báo về ngày ĐKCC để hủy niêm yết chứng quyền có bảo đảm do đáo hạn Chứng quyền CVRE04MBS19CE (mã CK: CVRE1904) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200304_20200304 - CVRE1904 - TB ngay dkcc de huy ny do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang