Công ty con của Gelex muốn thâu tóm toàn bộ HEM

27-03-2020 11:30:51+07:00
27/03/2020 11:30 7
  •  

Công ty con của Gelex muốn thâu tóm toàn bộ HEM

CTCP Chế tạo Điện Cơ Hà Nội (UPCoM: HEM) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, HEM đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận 2019 và tờ trình cho phép Gelex Electric (công ty con của Gelex sở hữu 100%) nâng tỷ lệ sở hữu lên 100% không thông qua chào mua công khai.

Cụ thể, trong năm 2020, HEM lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất đạt 520 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước. Ngược lại, lãi sau thuế năm 2020 của HEM theo kế hoạch lại giảm 41% về mức 50 tỷ đồng.

Đồng thời, HEM cũng lên kế hoạch trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ chỉ 10%, thấp nhất so với tỷ lệ chi trả của các năm trước.

Tình hình chi trả cổ tức qua các năm của HEM

HĐQT HEM cũng trình ĐHĐCĐ về mức thù lao cho HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ 580 triệu đồng và trích 20%/phần lãi sau thuế vượt kể hoạch cho quỹ khen thưởng HĐQT, Ban điều hành.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, HEM ghi nhận tổng doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất đạt gần 502 tỷ đồng và 85 tỷ đồng, giảm 8% và 10% so với năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2019, HEM chỉ mới thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu và 85% kế hoạch lãi sau thuế.

Kết quả thực hiện năm 2019 của HEM
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của HEM

Ngoài ra, HĐQT HEM cũng trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Trong đó, HEM dự kiến sẽ chi gần 58 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 15%. Bên cạnh đó, HEM sẽ trích quỹ khen thưởng phúc lợi gần 820 triệu đồng.

Thông qua các hợp đồng với GEX

Trong tờ trình, HĐQT HEM cũng đưa ra kế hoạch thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa HEM với Tổng Công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam (Gelex, HOSE: GEX).

Cụ thể, nhằm tạo điều kiển thuận lợi cho quá trình hoạt động, liên kết sức mạnh từ các công ty trong hệ thống, HĐQT trình ĐHĐCĐ phê duyệt và chấp thuận các hợp đồng, giao dịch trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Trong đó có các hợp đồng giao dịch giữa HEM với Gelex và các Công ty thành viên trong hệ thống Gelex trong lĩnh vực mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, chứng khoán, vay và cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của HEM ghi trong BCTC gần nhất so với thời điểm xác lập từng hợp đồng.

Gelex Electric muốn nâng tỷ lệ sở hữu lên 100%

HĐQT HEM trình ĐHĐCĐ thông qua việc cho phép cổ đông lớn là CTCP Thiết bị điện GELEX (Gelex Electric, công ty con do GEX sở hữu 100%) nâng tỷ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai. Được biệt, Gelex Electric hiện đang sở hữu gần 30 triệu cp tương đương 77% vốn điệu lệ của HEM. Gelex Electric xác định HEM là công ty chủ lực trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh động cơ điện và dịch vụ sửa chữa động cơ điện. Theo định hướng này, Gelex Electric muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại HEM lên 100%.

Dự kiến thời gian thực hiện giao dịch trên sau khi ĐHĐCĐ HEM thông qua và Gelex Electric sẽ mua theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Đáng lưu ý, nếu Gelex Electric đạt được tỷ lệ sở hữu như mong muốn, cổ phiếu HEM có khả năng không đáp ứng đủ điều kiện để đăng ký giao dịch trên sàn UPCoM.

Trên thị trường, giá cổ phiếu HEM đang giao dịch quanh mức 17,700 đồng/cp (10h ngày 27/03/2020), tăng 53% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân đạt 630 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu HEM từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang