Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội muốn tăng sở hữu tại SD1 lên gần 39%

04-03-2020 08:50:21+07:00
04/03/2020 08:50 0
  •  

Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội muốn tăng sở hữu tại SD1 lên gần 39%

CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội vừa có thông báo đăng ký mua 1.91 triệu cp của CTCP Sông Đà 1 (UPCoM: SD1) từ ngày 05/03-03/04/2020 với mục đích cơ cấu lại khoản đầu tư. Giao dịch được thực hiện ngoài hệ thống.

Nếu giao dịch thành công, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội sẽ tăng sở hữu tại SD1 từ 14.06% (1.09 triệu cp) lên 38.67% (3.01 triệu cp).

Ngày 17/02/2020 trước đó, CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội đã hoàn tất giao dịch mua 435,775 cp trong đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của SD1, tăng tỷ lệ sở hữu từ 8.46% (657,800 cp) lên 14.06% (1,09 triệu cp).

Hiện bà Vũ Thị Hồng Duyên vừa là Chủ tịch HĐQT của SD1 vừa là Tổng Giám đốc tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội.

Kết thúc phiên giao dịch 03/03, thị giá cổ phiếu SD1 là 1,200 đồng/cp, giảm 40% so với đầu năm 2019. Nếu tạm tính theo mức giá này,  CTCP Đầu tư Kinh doanh Phát triển Nhà TCL Hà Nội sẽ chi ra hơn 2 tỷ đồng để tăng sở hữu tại SD1.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang