Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tuần đầu tháng 4?

29-03-2020 15:00:00+07:00
29/03/2020 15:00 5
  •  

Doanh nghiệp nào chốt chia cổ tức tuần đầu tháng 4?

Trong tuần từ ngày 30/03 - 03/04, có 12 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Các doanh nghiệp trả cổ tức cao nhất là CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HOSE: NBB), Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP (HOSE: TVT) với tỷ lệ 25% và Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX) với tỷ lệ 20%.

* Lịch sự kiện doanh nghiệp niêm yết

* Lãi khủng, NBB chi tạm ứng cổ tức năm 2019 lên tới 25% bằng tiền

Doanh nghiệp chốt quyền cổ tức tiền mặt trong tuần từ 30/03 - 03/04/2020

Trong năm 2019, NBB mang về gần 331 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm đến 71% so với năm trước. Tuy nhiên, nhờ con số vượt bật hơn 123 tỷ đồng từ khoản thu tài chính và 266 tỷ đồng từ khoản lãi khác mà lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 347 tỷ đồng, gấp gần 2.3 lần so với năm trước, đồng thời vượt 127% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đây cũng là mức lãi kỷ lục của Công ty kể từ khi niêm yết đến nay.

Qua đó, với 93 triệu cp đang lưu hành, ước tính NBB sẽ chi hơn 233 tỷ đồng để chi trả cố tức cho cổ đông với tỷ lệ 25%.

Đối với TVT, năm qua Công ty đem về 2,158 tỷ đồng doanh thu thuần và 112 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng giảm hơn 7% về doanh thu và giảm 10% về lợi nhuận, qua đó thực hiện 94% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Ở năm trước, TVT từng chia cổ tức khủng cho cổ đông với tỷ lệ lên đến 100% (chi cổ tức cho năm 2018).

Năm qua, Petrolimex đã mang về gần 189,642 tỷ đồng doanh thu thuần và 5,772 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng suýt soát về doanh thu và tăng gần 15% về lợi nhuận trước thuế so với năm trước, đồng thời thực hiện 97% kế hoạch doanh thu và vượt 10% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Kể từ khi niêm yết đến nay, PLX luôn chi cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ hấp dẫn, trung bình đạt hơn 29%.

Tỷ lệ chia cổ tức PLX kể từ khi niêm yết đến nay. Đvt: %
Nguồn: VietstockFinance

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang