DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Hồng Hội

19-03-2020 17:04:00+07:00
19/03/2020 17:04 0
  •  

DRC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Phạm Thị Hồng Hội

Phạm Thị Hồng Hội báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200319_20200319 - DRC - BC KQGDCP NLQ NNB - Pham Thi Hong Hoi.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang